Global Organic Textile Standard ( GOTS ) , pasaulē vadošais organisko šķiedru tekstilrūpniecības standarts, tostarp ekoloģiskie un sociālie kritēriji, ko papildina visa tekstila ķēdes neatkarīga sertifikācija. 

 • Standarta mērķis, ir noteikt pasaules mērogā atzītas prasības, kas nodrošina tekstilizstrādajumu bioloģisko stāvokli, no izejvielu ieguves līdz videi un sociāli atbildīgai ražošanai un marķēšanai, lai nodrošinātu ticamu pārliecību gala patērētājam.  

Tekstilizstrādājumam, kas satur GOTS etiķetes pakāpi ''bioloģiskais'' , jābūt vismaz 95% sertificētu organisko šķiedru saturam, savukārt produktam ar GOTS etiķetes pakāpi ''izgatavots no organiskiem'' jābūt vismaz 70% sertificetu organisko šķiedru 

Vides kritēriji

 • Visos posmos, apstrādājot organiskos šķiedras produktus, tie ir jāatdala no parastajiem šķiedras produktiem, un

          tie ir skaidri jānorāda

 • Visas ķīmiskās izejvielas (piemēram, krāsvielas, palīgvielas un pārstrādes ķimikālijas) jānovērtē un jāatbilst

           pamatprasībām attiecībā uz toksiskumu un bioloģisko noārdīšanos / atdalāmību.

 • Kritisku izejvielu, piemēram, toksisku smago metālu, formaldehīda, aromātisko šķīdinātāju, funkcionālo nano

          daļiņu, ģenētiski modificētu organismu (ĢMO) un to fermentu aizliegums.

 • Sintētisko izmēru izmantošana ir ierobežota; adīšanas un aušanas eļļas nedrīkst saturēt smagus metālus
 • Balinātājiem jābūt balstītiem uz skābekli (bez hlora balināšanas)
 • Azo krāsvielas, kas izdala kancerogēnus amīnu savienojumus, ir aizliegtas
 • Aizliegtas drukas metodes, kurās izmanto aromātiskos šķīdinātājus un plastizola drukāšanas metodes,  izmantojot ftalātus un PVC

 • Ierobežojumi piederumiem (piemēram, nav atļauts izmantot PVC, niķeli vai hromu)
 • Visiem operatoriem ir jābūt vides politikai, tostarp mērķa mērķiem un procedūrām, lai samazinātu atkritumus un izplūdes
 • Mitrās apstrādes iekārtām ir jāsaglabā pilnīga informācija par ķimikāliju izmantošanu, enerģijas, ūdens patēriņu un notekūdeņu attīrīšanu, tostarp nogulsnes. Notekūdeņi no visām slapjām apstrādes iekārtām jāapstrādā funkcionālā notekūdeņu attīrīšanas iekārtā. 

  Standarts paredz sadalījumu divās eiķešu kategorijās:

  1.etiķetes kategorija : ''bioloģiskās''    

   ≥ 95% sertificētas organiskās šķiedras, ≤ 5% dabisko vai sintētisko dabisko vai sintetisko šķiedru 

 2. etiķete : , izgatavoti X% organiskām šķiedrām   

  ≥ 70% sertificētu organisko šķiedru, ≤ 30% organisko šķiedru, bet ne vairāk, kā 10% sintētisko šķiedru.

0
 .